Pravidla

1. Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro studenty 2. až 4. ročníku českých středních technických a všeobecných škol a gymnázií. Soutěže se budou účastnit týmy složené ze dvou až tří studentů a jednoho pedagoga, který nesoutěží, ale dohlíží na dodržování pravidel.

2. Cíl soutěže

Cílem kvalifikace je zhotovit walkalong glider a následně s ním proletět danou trasu v co nejkratším čase. Úkol pro finále bude obdobný kvalifikačnímu letu ale s většími nároky na přesnost pilotáže. Paralelním úkolem je také zhotovit vizi, jak se bude lišit letectví v roce 2040 od dnešní doby.

3. Rozměry a výroba walkalong glideru

Materiál a rozměry glideru mohou být zvoleny libovolně. Pohon glideru musí být tvořen pouze vynuceným proudem vytvořeným deskou. Deska musí být rovná, bez výstupků, prolisů nebo prohnutí, obdélníkového tvaru s maximálními rozměry 0,75 x 0,5 m. Volba tloušťky desky a jejího materiálu jsou ponechány na soutěžících.

4. Časový harmonogram soutěže

22. 2. 2019 – konec registrace a kvalifikace na středních školách
8. 3. 2019 – vyhodnocení kvalifikace a rozeslání pozvánek na finále
22. 3. 2019 – finále na Fakultě Strojní, ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, Praha

5. Průběh soutěže

5.1 Registrace

Podmínkou účasti v soutěži je registrace týmu, který se skládá ze dvou až tří studentů a jednoho pedagoga. Každý student smí být členem pouze jednoho týmu, pedagog může být členem více týmů. Zaregistrovat tým lze ZDE. Při registraci je třeba zadat jména členů týmu, název týmu jméno a adresu školy.

5.2 Kvalifikace

Kvalifikační kolo bude probíhat na jednotlivých středních školách pod dozorem vyučujícího, který zodpovídá za dodržení pravidel. Začátek trasy bude vyznačen startovní čarou, která je zároveň i čárou cílovou. Ve vzdálenosti 15 m bude vyznačen bod, kolem kterého se soutěžící s gliderem otočí o 180° a vrátí se zpět na startovní/cílovou čáru. Otočný bod musí být dostatečně velký, aby se nedal překročit, ale musel obejít a aby byl dobře vidět na videozáznamu. V době průletu přes startovní čáru musí být glider již ve vzduchu. Po celou dobu letu nesmí dojít k přerušení letu (pád na zem, přistání na desku, chycení do ruky atd.). Glider smí být poháněn pouze proudem vzduchu vytvořeným nesenou deskou. Celý soutěžní pokus je třeba zachytit na videozáznam, na kterém budou čitelné časy průletů glideru přes startovní/cílovou čáru a také průlet zatáčkou kolem otočného bodu. Po proletění dráhy bude v záznamu ještě záběr na učitele, který potvrdí, že vše proběhlo podle pravidel. Několik dalších rad ke kvalifikačním videím ještě obdržíte po registraci týmu.

Deadline pro kvalifikační videozáznamy a vize je 22. února. Kvalifikace může skončit už dříve tím, že 45 týmů splní kvalifikační úkoly. Videa budou sloužit pouze pro ověření splnění úkolu a nebudou zveřejněna. Nemusíte se tedy bát, že by kvalifikační videa prozradila vaše konstrukční řešení a jiné vychytávky ostatním týmům před finále.

Spolu s kvalifikačním videem nám pošlete i vaši vizi, v čem se bude lišit letectví v roce 2040 od dnešní doby. Své představy zpracujte libovolným způsobem na 1 – 4 strany velikosti A4 a nahrajte ve formátu pdf v přihlašovací sekci soutěžního webu. Nejlepší návrhy získají cenu poroty ve výši 3 000 Kč v rámci finále. Kritéria hodnocení budou nápaditost, věcný obsah a grafické zpracování.

5.2.1 Postup do finále

Podmínkou pro postup do finále je nahrání odkazu na kvalifikační video a nahrání vize 2040 v přihlašovací sekci. Registrovat se může neomezený počet týmů, ale do finále postoupí maximálně 45 týmů, které jako první splní kvalifikační úkoly.

5.3 Finále

Finále proběhne na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2. Zde budou týmy soutěžit v plnění obdobných, ale komplexnějších úkolů jako v kvalifikaci. Finále a následné slavnostní předávání cen bude probíhat za přítomnosti zástupců Svazu českého leteckého průmyslu. Všichni soutěžící a jejich doprovod budou mít zajištěn oběd a občerstvení během soutěže, cestovní náklady si budou hradit sami účastníci.

5.4 Ceny

První 3 týmy dostanou finanční odměnu 12 000, 6 000 a 3 000 Kč. Tři další týmy získají cenu poroty ve výši 3 000 Kč za nejlépe hodnocené vize 2040. Finanční výhry budou předány během vyhlášení výsledků soutěže přímo od představitelů Svazu českého leteckého průmyslu. Členům těchto týmů budou rovněž prominuty přijímací zkoušky ke studiu na FS, ČVUT v Praze s platností tří let. Všichni účastníci finále získají věcné ceny včetně trička s logem soutěže.

5.5 Fair play

Doufáme, že celá soutěž proběhne v duchu fair play. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel. Organizátoři mají výhradní právo určit výsledné pořadí týmů, toto hodnocení určené pořadatelským týmem nelze právně napadnout.

6. Ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže dávají soutěžící souhlas organizátorům soutěže s nakládáním osobních údajů dle GDPR. Přesné znění lze stáhnout ZDE.