● Je nějaký minimální textový rozsah vize letectví pro rok 2040?

Je pouze stanovený rozsah stránek a to 1-4 stránky formátu A4. To neznamená, že vize musí obsahovat minimálně jednu stranu textu. Svoji vizi můžete zpracovat nejen textově ale i graficky. Hodnotící kritéria budou nápaditost, věcný obsah a grafické zpracování. Všechna kritéria budou mít při hodnocení stejnou váhu.