● Tipy pro stavbu glideru

  • Čím je poměr hmotnosti a plochy křídla menší, tím pomaleji glider letí a zároveň je lépe řiditelný.
  • Poměr hmotnosti a plochy lze ovlivnit jak konstrukcí glideru tak použitým materiálem.
  • Vzhledem k nízké tuhosti glideru je třeba občas křídla vyrovnat do požadovaného tvaru.
  • Let v blízkosti stěny je obtížný kvůli vlivu stěny na proudění i omezené manévrovatelnosti deskou.
  • Za jdoucím člověkem se táhne úplav, tyto turbulence zůstávají ve vzduchu až desítky vteřin. Glider se může v takovém úplavu chovat velmi nestabilně.
  • Let v místnosti nebo na chodbě, kde je průvan může být obtížný až neřiditelný.
  • Pro zajímavost je zde odkaz na náš první pokus z přípravy soutěže: PrvníPokus